adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Edukacja

 • W latach 1986–1993 studia filologii klasycznej i filozofii teoretycznej.
 • Praca magisterska: Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa.
  Promotor: prof. H. Podbielski.
 • Rozprawa doktorska:
  Między koniecznością a wolnościąRelacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury.
  Promotor: prof. A. Kijewska.

Zainteresowania naukowe

 1. Problem determinizmu i wolnej woli w filozofii starożytnej i średniowiecznej (Boecjusz, św. Augustyn, Anzelm z Canterbury,
  św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, L. Molina, G.W. Leibniz).
 2. Myśl św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i L. Moliny.
 3. Logika modalna i teoria języka w myśli średniowiecznej.
 4. Teoria argumentacji (Arystoteles).

Grant
Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki pod tytułem: Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna (2015–2018). Kierownik grantu: prof. A. Kijewska.

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017 20:52