Ks. dr Andrzej Kwaśniewski
Adiunkt - Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.kwasniewski_anti_spam@kul.pl