prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
profesor - Katedra Bioetyki Teologicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.derdziuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4678-726X