Prof. dr hab. nauk teologicznych Andrzej Derdziuk, członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził 24 stycznia 1962 roku w Skierbieszowie w rodzinie Wacława i Stanisławy, jako jeden z czworga rodzeństwa. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zamościu. Do zakonu kapucynów wstąpił w sierpniu 1981 i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu, a profesję złożył rok później w Nowym Mieście nad Pilicą. Po studiach na KUL otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Lublinie. Pełnił posługę duszpasterza powołań, magistra wakacyjnego postulatu, mistrza nowicjatu, ojca duchownego seminarium i junioratu oraz wykładowcy w seminarium i junioracie. Przez dziesięć lat był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Lublinie oraz przez kilka lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Pełnił posługę definitora i następnie wikariusza prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Obecnie posługuje w parafii na Poczekajce, gdzie ponadto jest Dyrektorem Grupy Modlitwy Ojca Pio i spowiednikiem sióstr zakonnych. Wygłosił wiele serii rekolekcji i konferencji oraz prelekcji i wykładów podczas dni skupienia.

Specjalizuje się w historii teologii moralnej, metodologii teologii moralnej oraz teologii życia konsekrowanego. Wypromował 24 doktorów i 199 magistrów oraz przygotował 31 recenzji doktorskich i 304 recenzje magisterskie. Jest autorem dwudziestu jeden książek i ponad dwustu artykułów naukowych, siedemdziesięciu haseł w encyklopediach, leksykonach i słownikach. Pod jego redakcją ukazało się dziewiętnaście książek, w tym należące do zainicjowanych przez niego czterech serii wydawniczych. Napisał ponad trzydzieści recenzji naukowych i prawie trzydzieści sprawozdań. Jest też autorem ponad stu artykułów popularnonaukowych. Wygłaszał referaty w kraju i zagranicą oraz organizował konferencje międzynarodowe i krajowe, gromadzące tłumy uczestników. W latach 1996-2001 był sekretarzem Sekcji Polskich Teologów Moralistów. W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Teologii KUL. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL oraz przewodniczącego VI Wydziału Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Z nominacji Arcybiskupa Lubelskiego Stanisława Budzika w latach 2012-2016 był członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej. W latach 2012-2015 pełnił funkcję prorektora KUL ds. nauki i rozwoju. Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2018 13:39