Od 2016 jestem doktorem psychologii w dziedzinie nauk społecznych.

Moje zainteresowania naukowe: Psychologia Organizacji i Zarządzania, Psychologia Osobowości, Psychometria, Statystyka. 

Konta społecznościowe i naukowe

Reseach Gate

Google Scholar 

WSPÓŁPRACA


Prof. Paul Barret - The University of Auckland, Nowa Zealandia

Prof. Alex Blaszczynski - The University of Sydney, Australia

Prof. Helena Cooper-Thomas - Auckland University of Technology, Nowa Zealandia

Dr Marian Ledwoch - Centrum Psychologii i Neuropsychologii Stosowanej "MARBET" 

 

PUBLIKACJE 

ARTYKUŁY W PUNKTOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH (MNiSW)

Korulczyk, T. (2017). Szacowanie zgodności w parach: definicje, perspektywy i ograniczenia badawcze. Polskie Forum Psychologiczne (w druku). [ENG: Estimation of fit in dyads: perspectives and limitations]

Brudek, P., Korulczyk, T., Korulczyk, N. (2017). Dopasowanie w parze małżeńskiej a satysfakcja ze związku u osób starszych. Roczniki Psychologiczne (w druku). [ENG: Spouses fit and marriage satisfaction of aged people]

Korulczyk, T. (2017). Przegląd współczynników zgodności par. Studia Psychologiczne (w druku). [ENG: The review of dyadic congruency indexes]

 
 

ARTYKUŁY NAUKOWE W PRACACH ZBIOROWYCH

Brudek, P., Steuden, S., Ciuła, G., Korulczyk, T. (w druku). Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. W: M. Kielar-Turska (red.). Siła umysłu w starości. Kraków: Wydawnictwo WAM & Ignatianum.

Korulczyk, T. (2017). Wielokulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi. W: B. Rożnowski (red.): Podręcznik akademicki dla studentów kierunku: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (ss. 157 – 217). Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN: 978-83-8061-472-7

Korulczyk, T., Korulczyk, N. (2018). The role of fit theories in job analysis. W: A. Biela (red): Theoretical and methodological base for job analysis (ss. 58 - 79). Frankfurt: Peter Lang Verlag. [Abstrakt]  [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Cytuj Bibtex ENG]

Rożnowski, B., Korulczyk, T. (2018). Synthetic-Singular Index of Multidimensional Job Analysis. W: A. Biela (red): Theoretical and methodological base for job analysis (ss. 286 - 300). Frankfurt: Peter Lang Verlag.  [Abstract]  [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Cytuj Bibtex ENG]

Korulczyk, T., Korulczyk, M. (2012). Narcystyczne cechy osobowości a inteligencja płynna. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red), Studia z Psychologii w KUL, tom 18 (ss. 47-64). Lublin: Wyd. KUL, ISBN 978-83-7702-726-4 [Pobierz artykuł]  [Cytuj PL]  [Cytuj ENG] [Cytuj Bibtex PL] [ENG: Narcissistic traits of personality and fluid intelligence].  

KONFERENCJE


UCZESTNICTWO MIĘDZYNARODOWE

Korulczyk, T. Prelekcja: Performance and satisfaction of salespeople with unethical behaviour management in organization. Zaprezentowano na: 3rd New Zealand Industrial/Organisational Psychology Conference. Massey University (Albany) in Auckland, Nowa Zelandia, 11 grudzień 2014.   [Program]  [Pobierz prezentację]

Korulczyk, T. Prelekcja: Toward a Systemic Theory of Fit Concepts. Zaprezentowano na: New Zealand Applied Psychology Conference. The University of Waikato, Nowa Zelandia, 23-24 październik 2014. [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Ulotka]  [Pobierz prezentację]

 

UCZESTNICTWO KRAJOWE

Korulczyk, T. Prelekcja: Szacowanie dopasowania w parach. Zaprezentowano na: 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", w ramach sympozjum nr 4: Analizy danych: Nowe wyzwania. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Konferencja ogólnopolska, 21-09-2017.

Korulczyk, T. Poster: Motywacja osiągnięć u osób o różnym natężeniu narcystycznych cech osobowości: badanie młodzieży akademickiej. Poster zaprezentowany na konferencji: Różne aspekty jakości życia we współczesnej psychologii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja lokalna, Lipiec, 2011.

Korulczyk, T. Prelekcja: Analiza psychologiczna NLS – prawda o nowych technikach manipulacji. Zaprezentowano na: Czy wiesz kto Tobą manipuluje? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja lokalna, Grudzień 2007.

Korulczyk, T., Korulczyk, M. Prelekcja: Zdrowy Narcyzm i efektywność myślenia: Zaprezentowano na: XIV Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „Aktualia 2007”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja ogólnopolska, Kwiecień, 2007. 

 

WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Oblicza starości we współczesnym świecie". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 15 Czerwiec 2013, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

XVII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2010. "Zoopsychologia, Arteterapia, Wiktymologia". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 10-12 Maj 2010, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

XVI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2009 „Catch Your Mind”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 21-23 Kwiecień 2009, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej II. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 15-16 Maj 2009, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

XV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2008. "Nowe horyzonty psychologii". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 28-30 Kwiecień 2008, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Konferencja Smaczki Psychologii podczas happeningu „Nić przyjaźni”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 17 Kwiecień 2008, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11-11 Marzec 2008, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Czy wiesz kto Tobą manipuluje? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11 Grudzień 2007, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

XIV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2007. "Samoświadomość". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 24-26 Kwiecień 2007, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej I. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 23-24 Luty 2007, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Depresje naszych czasów. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 19 Styczeń 2007, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.

Barwy schizofrenicznego świata. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 5 Grudzień 2006, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.  

STAŻE NAUKOWE

15.07.2014 - 15.01.2015: Naukowe stypendium zagraniczne „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL: The University of Auckland, Auckland 1142, Nowa Zelandia, Sponsor: EFS.

01.05.2013 - 15.09.2013: Stypendium zagraniczne i praktyki psychologiczne LLP-Erasmus: The Claremont First Step Community Centre, Dickson Road, Blackpool, FY1 2AP, Anglia, Sponsor: EFS.   

PROJEKTY BADAWCZE

Projekt: Engagement at university: Identifying conditions that facilitate engagement for the tertiary-level student learner. Koordynatorzy projektu: Taylor, J., Cooper-Thomas, H.: The University of Auckland, NZ. Współpracownicy: Korulczyk, T, KUL, Polska. Okres trwania: Styczeń 2014 – Październik 2014 (17 miesięcy). Finansowanie: grant zewnętrzny, środki badawcze Uczelni (The University of Auckland)

Projekt: Maximizing Newcomer Proactivity:  A study on the impact of training. Koordynatorzy projektu: Burke, S., The Victoria University of Wellington, NZ; Cooper-Thomas, H., The University of Auckland, NZ. Współpracownicy: Korulczyk, T, KUL, Polska. Okres trwania: Styczeń 2014 – Wrzesień 2014 (17 miesięcy). Finansowanie: grant zewnętrzny, środki badawcze Uczelni (The University of Auckland)

Projekt: Percepcja KUL jako marki przez maturzystów. Koordynator projektu: Tomasz Korulczyk, KUL, Polska. Współpracownicy: Dr hab. Oleg Gorbaniuk, Dr Marian Ledwoch

Marcin Korulczyk - asystent: przeprowadzenie badań, opracowanie i analiza badań. Okres trwania: Styczeń 2010 – Czerwiec 2011 (17 miesięcy). Finansowanie: grant wewnętrzny, środki Uczelni (KUL)

Projekt: Narcyzm a efektywność myślenia. Koordynator projektu: Dr Andrzej Januszewski, KUL, Polska. Asystenci: Tomasz Korulczyk, Marcin Korulczyk (przeprowadzenie i opracowanie badań) Okres trwania: Październik 2006 – Maj 2007 (8 miesięcy). Finansowanie: grant wewnętrzny, środki własne. 

RECENZJE

Autor anonimowy. (styczeń, 2017). Statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych. Polskie Forum Psychologiczne.

 

 

INNE OSIĄGNIECIA

Szkolenia i warsztaty

14-15.02.2008: Wprowadzenie do Biofeedback. Drogi do choroby, ścieżki do zdrowia: podejście umysłu-ciała (w j. angielskim) (zastosowanie różnych technik relaksacji, hipnozy i urządzeń biofeedback w pracy terapeutycznej) Dr Donald Moss, USA

16.02.2008: "Proste techniki umysłu-ciała w terapii służącej zdrowiu" (w j. angielskim) Dr Donald Moss, USA. 

Nagrody, stypendia i wyróżnienia

2012, 2013, 2014: Stypendium naukowe dla doktorantów z dotacji projakościowej

2011, 2012: Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów

10.04.2011: Honorowe członkostwo Koła Naukowego Studentów Psychologii

16.12.2009: Nagroda Rektora, KUL

16.12.2009: Nagroda Prorektora do spraw Dydaktyki i Wychowania, KUL

14.12.2008: Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, KUL

14.12.2008: Nagroda Dyrektor Instytutu, KUL

2007: Stypendium naukowe dla najlepszych studentów

 

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018 09:59