Asystent  w  Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego (Instytut Teologii Duchowości) zatrudniona od 1.09.1999 roku.

Adiunkt - tamże, od 1.06.2001 roku.

Kolokwium habilitacyjne - 6.06.2005 roku; zatwierdzenie przez CKK 28.11.2005 roku.

Kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego - 1.10.2006 - 30.09.2013.

Kurator Katedry Psychologii Eklezjalnej- 12.12.2006 - 30.06. 2008.

Stanowisko prof. nadzw. KUL - od 1.01.2008 roku.

Kierownik Katedry Formacji Duchowej - 1.10.2013 - 10.06.2014.

Od 10.06.2014 - prof. nadzw. w Katedrze Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Tytuł profesora nauk teologicznych nadał Prezydent RP w dniu 16.06.2015 (wręczenie aktu 25.06.2015).

Przynależność do gremiów naukowych:

  • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości: przynależność od 1995 roku do ówczesnej Sekcji Duchowości Teologów Polskich, przekształconej w 2009 roku w PSTD,  członek-założyciel. Aktywność: 2000-2005 w Zarządzie (skarbnik i sekretarz); 2005-2013 w Zarządzie (sekretarz); od czerwca 2013-członek (sekretarz) Komisji Rewizyjnej.
  • Towarzystwo Naukowe KUL: od 2004 członek współpracownik; od 17.03.2005 członek korespondent.
  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe: członkostwo od  6.05.2003; w Zarządzie Wydziału VI Nauk Teologicznych od 13.12.2011,  sekretarz w Zarządzie Wydziału VI LTN od 11.12.2015.
  • Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie: członkostwo od 8.05.2014 roku.
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016 14:43