Dr hab. Sławomir Wącior, profesor nadzwyczajny KUL oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej  w Cornell Unversity oraz American Research Award (Fubright) w University of Michigan, Ann Arbor jak również The British Council w University of Sussex oraz The Friends of Catholic University w Londynie. Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej KUL od 2012 roku. Kierownik Katedry Literatury i Kultury Angielskiej. Redaktor naczelny Roczników Humanistycznych ANGLICA. 

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016 14:00