Konsultacje w semestrze zimowym we wtorki w tygodniach parzystych od 8:30 do 10:00 w s.214.

 

Od 1963 r. do 1970 r. pracowałem w Instytucie Matematycznym im. W.A.Stiekłowa AN ZSRR (Oddział w Swierdłowsku) jako programista.

 Zajmowałem się badaniem problemu minimalizacji formuł logiki matematycznej i teorią  automatów skończonych. Badałem cechy schematów z minimalną ilością bramek typu NOR. Ustaliłem zależność pomiędzy ilością wejść minimalnego schematu a maksymalno-pożyteczną ilością wejść bramek typu NOR, z których ten schemat został syntezowany. Opracowałem metody syntezy ekonomicznych układów cyfrowych z bramek typu NOR. Zaprogramowałem kulka metod syntezy układów cyfrowych.

Od 1970 do 1986 r. pracowałem na Państwowym Uniwersytecie w Mińsku (najważniejszym na Białorusi).

 Zajmowałem się opracowaniem zabezpieczenia lingwistycznego i programowego systemu nauczającego EWOS-BGU, środków automatyzacji  dla autorów nauczająco-kontrolujących programów, pakietów programów dydaktycznych z logiki matematycznej i matematyki dyskretnej. Oprócz tego zajmowałem się  opracowaniem translatora z języka LJPAS-M w język maszyny komputera „Mińsk-32” (zleceniodawca Instytut Cybernetyki Technicznej Akademii Nauk Białorusi, oddział Prof. dr hab. A.D. Zakrewskiego ). Pracowałem nad następującymi tematami: „Opracowanie kompleksu algorytmów rozdzielenia na regularne części  topologicznego rysunku mikroukładu”, „Opracowanie algorytmów i zabezpieczenia programowego systemów projektowania wytworów techniki elektronicznej” (zleceniodawca NPO „Integrał” w Mińsku). W roku  1975 rozpocząłem badania problemu automatyzacji syntezy układów cyfrowych z programowalnych mikroukładów typu  PLA. Proponowałem najpierwszą metodę syntezy w tej bazie. Metody były zaprogramowane i wniesione w skład systemu automatyzowanego projektowania układów cyfrowych. Pracowałem nad tematem: „Opracowanie SAPR logiki dyskretnych schematów” (zleceniodawca ICT ANB, prof. dr hab. A.D.Zakrewskij ).

Od 1986 do 1994 r. pracowałem w Instytucie Radiotechnicznym w Mińsku (obecnie Uniwersytet Elektroniki i Radiotechniki).

Zajmowałem się opracowaniem SAPR dyskretnych układów w bazie PLA. Opracowałem metodę syntezy automatów mikroprogramowych z pamięciowych matryc logicznych. Zajmowałem się opracowaniem środków nauczania komputerowego dla komputerów osobistych. Proponowałem koncepcję podręcznika komputerowego. Zajmowałem się opracowaniem środków instrumentalnych dla autorów programów dydaktycznych.

Od 1993 r. do 30.09.1996 r. pracowałem na WSP w Olsztynie w charakterze profesora nadzwyczajnego kontraktowego.

Zajmowałem się opracowaniem matematycznych i dydaktycznych środków dla autorów programów dydaktycznych.

Od 01.10.1996 r. do 30.09.2001 pracowałem na WSP w Słupsku (obecnie Pomorska Akademia Pedagogiczna) w charakterze profesora nadzwyczajnego.

Zajmowałem się opracowaniem programowo-dydaktycznych środków do nauki na odległość.

Od 01.10.2001 r. do 30.09.2014 pracowałem na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  w Siedlcach w charakterze profesora nadzwyczajnego.

Zajmowałem się opracowaniem równoległych algorytmów do rozwiązywania problemów matematyki dyskretnej.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zatrudniony od 01.10.2014, w tym od 01.10.2014 na podstawie umowy o pracę  w pełnym  wymiarze czasu pracy na stanowisku – profesor nadzwyczajny. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017 13:02