Publikacje

 

 

Artykuły:

  • Strukturalna wiarygodność Kościoła w eklezjologicznych poglądach ks. Mariana Ruseckiego. Resovia Sacra 22(2015) 177-210.
  • Krzyż w ikonografii. W kierunku interpretacji teologicznofundamentalnej. Resovia Sacra 22(2015) 267-301 [współautor: Małgorzata Siodłowska]. Materiał ilustracyjny do artykułu.
  • Zmartwychwstanie w ikonografii. W kierunku interpretacji teologicznofundamentalnej. Resovia Sacra 21(2014) 361-385 [współautor: Małgorzata Siodłowska]. Materiał ilustracyjny do artykułu.
  • Kościół i misje w eklezjologicznej myśli kardynała Avery'ego Dullesa SJ. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 61(2014) 93-126.
  • Temporalny wymiar strukturalnej wiarygodności Kościoła w eklezjologii kardynała Avery'ego Dullesa SJ. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 60(2013) 33-68.

 

Wydawnictwa redaktorskie:

 

Prace związane z opracowaniem tekstów:

Wyszukiwanie i integrowanie źródeł.

Opracowywanie redakcyjne tekstów (naukowych, źródłowych, bibliograficznych).

Opracowywanie leksykograficzne – budowanie zakresów hasłowych (bloków zagadnień), wiązanie ich w siatkę połączeń znaczeniowych na podstawie tkwiących w hasłach zależności (system odsyłaczy), redagowanie haseł (zgodnie z ideą: minimum objętości – maksimum treści), definiowanie i uściślanie znaczeń.

 

Prace związane z przetwarzaniem tekstów:

Organizowanie metod pracy w przetwarzaniu tekstu (opracowanie szablonów dokumentów, sposobu przetwarzanie tekstów wykorzystujący język XML, język programowania PERL i szablony XSLT, przygotowanie koncepcji bazy danych zarządzającej tekstami zapisanymi w formacie xml, sprzężonej z programami DTP).

Skład publikacji w programach 3B2, LaTeX (ConTeXt, LuaTeX), Scribus.

Zarządzanie bibliografią naukową (format BibTeX). [przykład]

Opracowywanie bibliografii naukowej 

Digitalizacja tekstów.

 

Polecam:

| Words You Need | wyn.studioformat.pl |

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016 11:43