Doktor w Katedrze Psychologii Klinicznej Dorosłych. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w KUL. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie oraz doktoranckie.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół konsekwencji utraty dziecka w okresie prenatalnym, tematyki przebaczania, psychologii klinicznej oraz diagnostyki.

 

2015 - Studia podyplomowe - Psychologia transportu
2014 - Studia podyplomowe - Zarządzanie, przetwarzanie i statystyczna analiza danych
2013 - Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCh
2013 - Studia magisterskie - psychologia
2011 - Studia licencjackie - pedagogika 

monika.guzewicz@gmail.com
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 |
C-403
środa 12:20 - 13:00
czwartek 10:40 - 11:30

 Redakcja książek i prac zbiorowych

 1. Guzewicz, M. (red.). (2015). Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.
 2. Guzewicz, M., Steuden, S., Brudek, P.(red.). (2015). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II.Lublin: Wydawnictwo KUL.
 3. Guzewicz, M., Czerkawski, J. (2015). Praktyczna psychologia dla teologów. Kielce: Jedność.

 Publikacje naukowe  

 1. Guzewicz, M., Musiał, D. (2010). Znaczenie relacji rówieśniczych w rozwoju osobowości w wieku przedszkolnym. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.T.3., 11-58. Lublin: TN KUL JPII.
 2. Guzewicz, M. (2011). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W: E. M. Guzik-Makaruk (red.).Możliwości wykorzystania i wdrożenia nowoczesnych technologii do budowy narzędzi wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niewidomych.Kraków-Białystok-Poznań: PPBW.
 3. Musiał, D., Guzewicz, M. (2012). Peer-relationships and IdentityFormation of Youth. W: E. Rydz. D. Musiał (red.).The Psychology of Human Development – Selected Issues.V.2.Lublin: TN KUL JPII.
 4. Musiał, D., Guzewicz, M. (2012). The Importance of Peer-relationships in Shaping Entrepreneurship in Young People. W: E. Rydz. D. Musiał (red.).The Psychology of Human Development-Selected Issues.V.2.Lublin: TN KUL JPII.
 5. Guzewicz, M., Szymona-Pałkowska, K. (2014). Psychological, family, and social aspects of losing a baby before birth. W:Roczniki Nauk o Rodzinie. Lublin: TN KUL.
 6. Guzewicz, M. (2014). Sociological and psychological situation of stillbirths in population of Poland.Economics & Sociology, Vol. 7, No 1, pp.174-182.
 7. Guzewicz, M. (w druku). Łagodność. K. Chałas (red.).Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej.
 8. Guzewicz, M. (w druku). Opanowanie. K. Chałas (red.).Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej.
 9. Guzewicz, M., Steuden, S., Szymona-Pałkowska, K. (2014). Changes in the perception of self-image and sense of meaning in life in women who have lost a child before birth.Health Psychlogy Report, 3, 162-175.
 10. Guzewicz, M. (2014). Psychologiczne i socjologiczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia. Civitas et lex,1, 15-28. 
 11. Guzewicz, M. (2015). Sociological situation of stillbirth in populatio of Poland[w:] Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: 
  національна візія та виклики глобалізації, Збірник тез доповідей, XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України, Тepнoпiльский національний економiчний університет, Рада Молодих Вчених, Тepнoпiль, Украине, s. 61-62, ISBN 978-966-308-584-5.
 12. Guzewicz, M. (2015). Autorytet, którego potrzeba. O sytuacji rodziców po stracie dziecka poczętego. W: J. Zimny (red.). Autorytet, wartość czy fikcja?Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 575-587.
 13. Guzewicz, M. (2015). Protection to interdisciplinary concern for health and human life. W: U. Dudziak (red.). Concerned about the life and human health (47-58). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 14. Guzewicz, M. (2015). Macierzyństwo na granicy życia – między narodzinami a stratą w okresie prenatalnym (68-90). W: P. Szczepańczyk (red.). Życie… i o nim interdyscyplinarnie. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.
 15. Guzewicz, M. (2015). Psychospołeczne następstwa utraty dziecka w wyniku poronienia samoistnego (249-260). W: M. Guzewicz (red.). Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.
 16. Guzewicz, M. (2015). Pomoc psychologiczna w sytuacji utraty dziecka (403-418). W: M. Guzewicz (red.). Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.
 17. Guzewicz, M. (2015). Psychologia i teologia miłości (15-28). W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (red.). Praktyczna psychologia dla teologów. Kielce: Jedność.
 18. Guzewicz, M., Szach, P. (2015). Samotność i osamotnienie (231-252). W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (red.). Praktyczna psychologia dla teologów. Kielce: Jedność.

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych organizowanych
w kraju i za granicą
 

 1. 2011, Kraków – „Nowe technologie – nowe możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, referat:Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego”,24 marca.
 2. 2013, Lublin - Konteksty Psychologii Rehabilitacji - I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”, referat:Niewidomi na Kaukazie, 3 grudnia (współautor: mgr Marek Jakubowski).
 3. 2014,Tarnopol (Ukraina), referat:Kształtowanie się zachowań przedsiębiorczych u młodzieży, 13-14 marca.
 4. 2014, Lublin – KUL, XXI Konferencja Naukowa: „Konteksty Psychosomatyki”, referat:Psychosomatyczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia,10-12 kwietnia (współautorzy: prof. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska).
 5. 2014, Lublin – KUL, XXI Konferencja Naukowa: „Konteksty Psychosomatyki”, referat:Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu (NM),10-12 kwietnia (współautorzy: prof. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, dr hab. n. med. Jacek J. Kraczkowski).
 6. 2014, Gdańsk – UG, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie”, referat:Rodzina osierocona wobec utraty dziecka nienarodzonego,29-30 kwietnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska).
 7. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat:Od przedszkola na Profesora. Czyli jak muzyka wpływa na rozwój dzieci,20 maja.
 8. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, poster:Muzyka to nie tylko rozrywka. Wykorzystanie muzykoterapii w leczeniu pacjentów z nerwicą,20 maja (współautorzy: Anita Kobis, Ewelina Kalbarczyk).
 9. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, poster:Czy muzyka może zabijać? Country nie taki cichy zabójca,20 maja (współautorzy: Łucja Jagiełło, Mateusz Hadam, Joanna Karkut, Piotr Kochański).
 10. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Mądrość życiowa a wsparcie społeczne w okresie wczesnej starości. Analiza badań własnych, 22 maja (współautorzy: mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 11. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Struktura osobowości w ujęciu P. Costy i R. McCrae a style radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, 22 maja (współautorzy: mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 12. 2014, Jelenia Góra – UE, 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools in Jelenia Góra, report:Psychological and sociological situation of stillbirths in Poland, 23th May.
 13. 2014, Lublin – KUL, UG, UJ, II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, referat:Religijne aspekty utraty dziecka przed jego narodzeniem, 3-4 czerwca (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 14. 2014, Kamień Śląski, UO, UWr, WSA, I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia – niepłodność – adopcja, referat:Zmiany w obrazie swojej osoby i w odczuwanym poczuciu sensu życia u kobiet doświadczających utraty dziecka w okresie prenatalnym, 20-21 października (współautor: mgr Adam Falewicz).
 15. 2014, Lublin, KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", referat: Mądrość i prężność a radzenie sobie ze stresem u osób starszych, 21 października (współautor: mgr Adam Falewicz).
 16. 2014, Lublin, NCN, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, referat:Psychosomatyczne następstwa utraty dziecka w wyniku poronienia,22 listopada.
 17. 2014, Poznań – UAM, I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: „Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka", referat: Doświadczanie utraty dziecka – koncepcje, problematyka diagnostyki i wsparcia,27-29 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 18. 2014, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcostwo: rodzaje i formy”, referat:Ojcostwo niedotknięte – doświadczenie utraty dziecka w okresie prenatalnym, 10 grudnia.
 19. 2015, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Autorytet: mieć czy być?”, referat: Autorytet, którego potrzeba - o sytuacji rodziców po stracie dziecka poczętego,24 luty.
 20. 2015, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?”, referat: Przemiany rodziny w świetle współczesnej psychologii,10 marca.
 21. 2015, Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL i Fundacja Aktywni Rodzice: „Wartość życia a wychowanie. W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae”, referat: Wychowanie ku życiu zawarte w nauczaniu Jana Pawła II, 25 marca.
 22. 2015, Warszawa – APS im. M. Grzegorzewskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Człowiek w sytuacji granicznej”, referat: Utrata dziecka poczętego jako sytuacja graniczna dla kobiety, małżeństwa i rodziny, 26 marca.
 23. 2015, Ukraina, ХII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації, 26-27.03.2015 року Тepнoпiль, Украине, organizator: Міністерство Освіти і Науки України, Тepнoпiльский національний економiчний університет, Рада Молодих Вчених, Вроцлавський економічний університет Польща, Білоруський Державний Економічний Університет, Кошицький Технологічний Університет, Науково-Навчальний Комплекс „Економосвіта”, wygłoszenie referatu: Sociological situation of stillbirth in populatio of Poland,26-27 marca.
 24. 2015, Lublin, Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL: „Psychologia – moja pasja”, referat: Żałoba i strata, czyli trudna przestrzeń dla pracy psychologa, 21 kwietnia.
 25. 2015, Warszawa, IS UKSW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”, referat: Percepcja siebie jako matki w obliczu straty prokreacyjnej, 5 maja.
 26. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja „Było sobie życie… i o nim interdyscyplinarnie”, referat: Na granicy życia – o życiu poczętym i jego utracie, 6 maja.
 27. 2015, Lublin, UMCS, VII Ogólnopolska Konferencja „Oko w oko z… cierpieniem psychicznym”, referat: Cierpienie utraconego macierzyństwa – psychologiczna sytuacja kobiet po poronieniu, 8 maja 2015.
 28. 2015, Jelenia Góra – UE, 9th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools in Jelenia Góra, report:Self-imagine, meaning of life in women who lost the child before the birth,12th May.
 29. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Cechy temperamentalne i aleksytymia a radzenie sobie ze stresem u osób z chorobami dermatologicznymi,15-17 maja (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, Sylwia Kupidura).
 30. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Struktura osobowości i obraz własnego ciała a skłonność do zachowań anorektycznych u kobiet we wczesnej dorosłości, 15-17 maja (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, Kinga Słowik).
 31. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Ocena psychospołecznego funkcjonowania osób zmagających się z chorobą zakaźną, 15-17 maja (współautorzy: mgr Adam Falewicz, mgr Michał Glaza).
 32. 2015, Lublin – Fundacja Tygiel, „Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 70 lat po Wojnie – Polska i Świat 1945 – 2015”, referat: Psychologia wobec konsekwencji wojny. Syndrom drugiego pokolenia, 16-17 maja (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 33. 2015, Warszawa, IP UKSW, PTP, XXIV Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, referat: Wstępna analiza własności psychometrycznych polskiej adaptacji skali przebaczania Heartland Forgiveness Scale, 1-3 czerwca (współautorzy: dr Kinga Kaleta, dr Justyna Mróz).
 34. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja „To co nieuchronne… o śmierci interdyscyplinarnie”, referat: Nieuchronna a przedwczesna – śmierć dziecka w okresie prenatalnym, 2 czerwca.
 35. 2015, Lublin, AIUTA, Międzynarodowa Konferencja „Studenci trzeciego wieku – studentami nowej generacji?”, referat: „Poczucie humoru a jakość życia słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, 17-19 września.
 36. 2015, Poznań, SWPS, Ogólnopolska Konferencja „Wartości i sens życia”, referat: Poczucie sensu życia u kobiet po doświadczeniu utraty dziecka w okresie prenatalnym, 21-22 września.
 37. 2015, Stalowa Wola, KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samotność – prawda czy mit?”, referat: Samotne macierzyństwo, 17 listopada.
 38. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć, która daje życie – o transplantologii interdyscyplinarnie”, referat: Psychologiczne aspekty transplantacji serca, 18 grudnia.
 39. 2016, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cierpienie – i o nim interdyscyplinarnie”, referat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób zmagających się z chorobą zakaźną, 22 stycznia (współautorzy: Adam Falewicz, Michał Glaza).
 40. 2016, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bioetyka”, referat: Etyczne aspekty prowadzenia psychologicznych badań naukowych, 26 luty.

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

 1. Diagnostyka psychologiczna: inteligencja (ćwiczenia) – II semestr - 2013/2014
 2. Diagnostyka zaburzeń psychicznych (ćwiczenia) – II semestr – 2013/2014
 3. Podstawowe kompetencje osobowe psychologa (ćwiczenia) – I semestr – 2014/2015
 4. Diagnostyka inteligencji (ćwiczenia) – II semestr – 2014/2015
 5. Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium) – II semestr – 2014/2015
 6. Diagnostyka inteligencji (laboratorium) - II semestr - 2015/2016
 7. Emocje i motywacje (ćwiczenia) - II semestr - 2015/2016
 8. Pozytywne skutki negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu i traumy (konwersatorium) - II semestr - 2015/2016

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017 10:38