Monika Grygiel

Absolwentka Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Temat pracy magisterskiej: Motywy biblijne w poezji S. Jesienina, napisana pod kierunkiem naukowym prof. J. Orłowskiego.

Temat rozprawy doktorskiej: Poetycki świat wartości we wczesnej poezji Josifa Brodskiego, napisana pod kierunkiem naukowym prof. A. Woźniak.

 

Wybrane publikacje:

Monografia:

Poetycki świat wartości Josifa Brodskiego. (Twórczość okresu 1957-1972), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, ss. 207.

Artykuły:

- Vladimir Nabokov – droga na Zachód, [w:] „Musica Antiqa XV” Acta Slavica, Bydgoszcz 2009, s.365-374.

- Spotkania z Klio. Historyczne aspekty wczesnej poezji Josifa Brodskiego, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, TN KUL, Lublin 2008, s. 233-248.

- Chrześcijańskie inspiracje wczesnej poezji Josifa Brodskiego, [w:] „Musica Antiqa XIV” vol. 2 Acta Slavica, Bydgoszcz 2006, s.269-276.

- Biblijne motywy chrystologiczne we wczesnej poezji Joisifa Brodskiego, [w:] „Roczniki Humanistyczne TN KUL”, tom L II, zeszyt 7, Lublin 2004, s. 61-75.

- Między Rzymem a Bizancjum. Tradycje kulturowe wczesnej poezji Josifa Brodskiego, [w:] Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian Wschodnich, pod red. A. Woźniak i M. Kaweckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s.147-157.

- Poetycka koncepcja „przedmiotu” we wczesnej twórczości Josifa Brodskiego, [w:] „Studia Litteraria Polono-Slavica 7”, PAN Warszawa 2002, s. 427-438.

- Натюрморт – konkretyzm we wczesnej poezji Josifa Brodskiego, [w:] Brodskii w analizach i interpretacjach, pod red. P. Fasta i . Maldoch, Katowice 2000, s.67-80.

 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka aksjologiczna we współczesnej literaturze rosyjskiej.

Twórczość Vladimira Nabokova.

 

Prywatnie: mężatka, mama Maksymiliana i Nikodema.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016 07:20