Od października 2013 r. pełnię funkcję kierownika w Pracowni Psychometrycznej Wydziału Nauk Społecznych. Ponadto w ramach konsultacji służę swoją wiedzą i doświadczeniem szczególnie w doborze oraz właściwym wykorzystaniu metod psychometrycznych w badaniach związanych z procesem dydaktycznym. Jestem również doktorantem w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyłem studia magisterskie z psychologii na specjalizacji "Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii". W swojej pracy dyplomowej napisanej pod opieką prof. dr hab. Stanisławy Steuden zajmowałem się uwarunkowaniami poczucia izolacji więziennej u kobiet odbywających kary pozbawienia wolności (temat: - „Niektóre uwarunkowania poczucia izolacji więziennej u kobiet w sytuacji zabójstwa męża lub partnera”).

Ukończyłem również studia I i II stopnia na kierunku Administracja. W swoich pracach dyplomowych zajmowałem się statusem prawnym osób chorych i zaburzonych psychiczne (praca licencjacka - „Zdolność do czynności prawnych osób wykazujących zaburzenia psychiczne” - promotor dr H. Witczak) oraz problematyką ubezwłasnowolnienia ( praca magisterka - „Postępowanie dowodowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie” - promotor dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL).).

 

ZAINTERESOWANIA:

  • biegi długodystansowe,
  • podróże,
  • uważność, medytacja i treningi relaksacyjne,
  • literatura powszechna XX wieku.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016 15:49