Od października 2013 r. pełnię funkcję kierownika w Pracowni Psychometrycznej Wydziału Nauk Społecznych. Ponadto w ramach konsultacji służę swoją wiedzą i doświadczeniem szczególnie w doborze oraz właściwym wykorzystaniu metod psychometrycznych w badaniach związanych z procesem dydaktycznym. Jestem również doktorantem w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL.

 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyłem studia magisterskie z psychologii na specjalizacji "Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii". W swojej pracy dyplomowej napisanej pod opieką prof. dr hab. Stanisławy Steuden zajmowałem się uwarunkowaniami poczucia izolacji więziennej u kobiet odbywających kary pozbawienia wolności (temat: - „Niektóre uwarunkowania poczucia izolacji więziennej u kobiet w sytuacji zabójstwa męża lub partnera”).

Ukończyłem również studia I i II stopnia na kierunku Administracja. W swoich pracach dyplomowych zajmowałem się statusem prawnym osób chorych i zaburzonych psychiczne (praca licencjacka - „Zdolność do czynności prawnych osób wykazujących zaburzenia psychiczne” - promotor dr H. Witczak) oraz problematyką ubezwłasnowolnienia ( praca magisterka - „Postępowanie dowodowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie” - promotor dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL). 

W 2016 r. ukończyłem studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. 

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

 • Psychologia religii (ćwiczenia);
 • Psychologia społeczna (ćwiczenia);
 • Komunikacja społeczna w biznesie (ćwiczenia);
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców (konwersatorium);
 • Warsztaty z kompetencji analitycznych - Energia Kompetencji 2015 - moduł II  - Poznanie metod zbierania danych o sytuacji problemowej do jej analizy.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychometryczne metody badania osobowości;
 • psychologia transportu;
 • badania kwestionariuszowe w psychologii.

 

 

ZAINTERESOWANIA:

 • biegi długodystansowe;
 • podróże;
 • uważność, medytacja i treningi relaksacyjne;
 • literatura powszechna XX wieku.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017 11:18