Od października 2013 r. pełnię funkcję Kierownika w Pracowni Psychometrycznej KUL (Wydział Nauk Społecznych). Ponadto w ramach konsultacji służę swoją wiedzą i doświadczeniem w doborze oraz właściwym wykorzystaniu metod psychometrycznych w badaniach naukowych oraz badaniach związanych z procesem dydaktycznym.

Jestem również doktorantem w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce psychospołecznych uwarunkowań wychodzenia z uzależnień. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyłem studia magisterskie z psychologii na specjalizacji "Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii". W swojej pracy dyplomowej, napisanej pod opieką prof. dr hab. Stanisławy Steuden, zajmowałem się uwarunkowaniami poczucia izolacji więziennej u kobiet odbywających kary pozbawienia wolności (temat: - „Niektóre uwarunkowania poczucia izolacji więziennej u kobiet w sytuacji zabójstwa męża lub partnera”).

Skończyłem również studia I i II stopnia na kierunku Administracja. W swoich pracach dyplomowych z zakresu prawa cywilnego zajmowałem się statusem prawnym osób chorych i zaburzonych psychiczne (praca licencjacka - „Zdolność do czynności prawnych osób wykazujących zaburzenia psychiczne” - promotor dr H. Witczak) oraz problematyką ubezwłasnowolnienia ( praca magisterka - „Postępowanie dowodowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie” - promotor dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL). 

 

W 2016 r. ukończyłem studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. Zdobyłem także uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku psychologia z zakresu stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. 

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

 • Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia, kierunek: Psychologia, rok akademicki 2017/2018);
 • Psychologia społeczna (ćwiczenia, kierunek: Psychologia, rok akademicki 2016/2017, 2017/2018);
 • Psychologia religii (ćwiczenia, kierunek: Psychologia, rok akademicki 2016/2017):
 • Komunikacja społeczna w biznesie (ćwiczenia, kierunek: Psychologia, rok akademicki 2016/2017);
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców (konwersatorium, Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, rok akademicki 2016/2017);
 • Warsztaty z kompetencji analitycznych - Energia Kompetencji 2015 - moduł II  - Poznanie metod zbierania danych o sytuacji problemowej do jej analizy.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychometryczne metody badania osobowości i inteligencji;
 • badania psychometryczne w zakresie psychologii transportu;
 • badania kwestionariuszowe w psychologii;
 • terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR).

 

 

ZAINTERESOWANIA:

 • biegi długodystansowe;
 • podróże;
 • uważność, medytacja i treningi relaksacyjne;
 • literatura powszechna XX wieku.
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 12:04