Teologia patrystyczna - Teologia B, rok III:

*Mowa_27_Grzegorz_z_Nazjanzu

* Orygenes_-_o_zasadach - interpretacja Biblii

* Pisma_Ariusza_TP

*Tertulian_Duch_Sw

*Orygenes_D_Sw

* Grzegorz_z_Nyssy_Dialog

*Pelagiusz_Grzech_pierw

*Cyprian_de_unitate_4-8_list_66_eklezjologia

*Tertulian_mariologia

 

 

Archeologia chrześcijańska - doktoranci IHKiP:

 

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017 17:31