W 2012 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską obronił pod kierunkiem dra hab. Teresy Liszcz. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik Kancelarii Radców Prawnych w Lublinie. Od kwietnia 2013 r. członek Światowej Rady badań nad Polonią. Od lutego 2014 r. administrator/redaktor strony internetowej Światowej Rady Badań nad Polonią - www.srbnp.pl. Zainteresowania prawnicze: zbiorowe prawo pracy, negocjacje i mediacje, etyka zawodów prawniczych, prawo migracyjne Kanady. Zainteresowania dodatkowe: badanie losów Polonii na świecie. Hobby: siatkówka, piłka nożna, ekonomia. Od 16 maja 2017 r. doktor nauk prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2018 08:36