Justyna Truskolaska

Biologiczne i społeczne przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów
[The biological and sociological reasons of learning disabilities]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2009
Tytuł publikacji: Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka
Redaktorzy: Kazimierz Gryżenia
Strony od-do: 193-208
Streszczenie: Artykuł został napisany w celu uprzystępnienia studentom pedagogiki klasycznych już, ale i najnowszych ustaleń pedagogiki i psychologii dotyczących przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów. Wyjaśnione więc zostają podstawowe pojęcia, które często są mylone – trudności dydaktyczne i wychowawcze, opóźnienie i niepowodzenie szkolne, a także: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, itp. Następnie opisane zostały teorie wyjaśniające ich powstawania. Zwraca się uwagę na teorie biologiczne i społeczne, które wyodrębniają różnorodne czynniki powstawania omawianych problemów. Są nimi np: wrodzone uszkodzenia, zaburzenia centralnego układu nerwowego, przebyte choroby, czynniki środowiskowe, rodzinne, szkolne itd. Artykuł nie zawiera omówienia rodzajów i sposobów zapobiegania i terapii omawianych zaburzeń.
Słowa kluczowe: trudności szkolneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Justyna Truskolaska",
title = "Biologiczne i społeczne przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów",
journal = "",
year = "2009",
pages = "193-208"
}

Cytowanie w formacie APA:
Truskolaska, J. (2009). Biologiczne i społeczne przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów. , 193-208.