Zainteresowania badawcze

 

Rola hormonów roślinnych w regulacji spoczynku i kwitnienia roślin ozdobnych, fizjologia pozbiorcza roślin ozdobnych, przedłużanie trwałości i przechowywanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, doskonalenie metod uprawy i nawożenia roślin ozdobnych, uprawa i preparowanie roślin na suche bukiety, stosowanie regulatorów wzrostu w produkcji roślin ozdobnych, wpływ mikoryzy arbuskularnej na wzrost roślin ozdobnych, wpływ metali ciężkich i zasolenia na wzrost i kwitnienie roślin rabatowych, ocena przydatności podłoży oraz nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do uprawy roślin ozdobnych, hortiterapia.

 

Autor lub współautor:

154  publikacji naukowych, 4 książek (w tym jednej wydanej w USA i przetłumaczonej na język koreański), 3 rozdziałów w książkach (w tym 2 w książce wydanej w Holandii), 32 prac przeglądowych, 133 komunikatów naukowych, 2 patentów, 245 artykułów popularno-naukowych.

 

Tytuły i stopnie naukowe

 

ß 1993 - tytuł  naukowy profesora nauk rolniczych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ß 1982- doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie fizjologii roślin, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

ß 1975 - doktor nauk przyrodniczych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

ß 1968- magister inżynier ogrodnictwa, SGGW w Warszawie

 

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje

 

Od 2013 - profesor zwyczajny w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i krajobrazu, KUL

ß 2010 - 2013 - profesor  zwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. S.A. Pieniążka w Skierniewicach

ß 2007 - 2010 - kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ß 2000  - 2007 - profesor  zwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. S.A. Pieniążka w Skierniewicach

ß 1999 – 2007 - profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Warszawie

ß 1998 - 2006 kierownik Zakładu Uprawy Roślin Szklarniowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ß 1996 – 1998 - zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN

ß 1996 – 2015 - członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN

ß 1995 – 1997 - przewodnicząca Sekcji Ogrodniczej KBN

ß 1991 – 1998 - zastępca dyrektora d/s roślin ozdobnych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice

ß 1989 – 1998 - kierownik Zakładu Uprawy Roślin Ozdobnych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ß 1985 – 1989 - kierownik Pracowni Przechowalnictwa Roślin Ozdobnych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ß 1969 – 1985 - kolejno pracownik inżynieryjno-techniczny,  asystent, starszy asystent,adiunkt, docent w Zakładzie Fizjologii Roślin, ISK, Skierniewice

 

Staże zagraniczne

ß 1998 i 1999 - konsultant w Centrum badań Rolniczych w Shenzen w Chinach i kilku placówkach naukowych i produkcyjnych w Chile.

ß 1989 – 1990 - 6-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Rolniczym w Aas w Norwegii,

ß 1988 - 3-miesięczny staż naukowy w Akademii Weterynaryjno-Rolniczej w Kopenhadze, Dania,

ß 1986 - 3-tygodniowy pobyt na uniwersytetach amerykańskich, finansowany przez amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa (USDA),

ß 1984 – 1985 - 5-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Stanu  Floryda, Gainesville,   USA,

ß 1981 - 3-miesięczny staż naukowy w Centrum Badań Rolniczych w Wageningen,  Holandia,

ß 1976 – 1977 - roczny staż naukowy na Uniwersytecie Stanu Missouri, Columbia, USA,

 

Działalność dydaktyczna

Promotor 5 prac doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich.

 

Wykłady z przedmiotów: Rośliny ozdobne, Dobór roślin do terenów zieleni, Botanika, Nawożenie roślin ozdobnych, Hortiterapia, Trawy i rośliny trawopodobne w architekturze krajobrazu, Biologia, Komponowanie ozdobnych roślin zielnych.

 

Granty

ß Grant rozwojowy R 12 046 02 w latach 2007-2010 - Opracowanie metod produkcji roślin ozdobnych o zwiększonej tolerancji na niekorzystne warunki środowiska w terenach zurbanizowanych. – kierownik

ß PB 3P06R 05125 w latach 2003-2007 - Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost, kwitnienie, trwałość kwiatostanów oraz podatność na miękką zgniliznę podczas uprawy kolorowej cantedeskii na kwiaty cięte. – wykonawca

ß PB 3P06R 042 24 w latach 2003 – 2006 - Poprawa jakości roślin rabatowych oraz możliwość ich wykorzystania do oczyszczania terenów zurbanizowanych. – kierownik

ß PB 0694/P)6/98/15 w latach 1998-1999 – Wpływ doświetlania na wzrost, kwitnienie i dystrybucję asymilatów u lilii orientalnych (grant promotorski) – kierownik

ß PB 0691/P06/98/15 w latach 1998-2001 - Uprawa roślin rabatowych systemem zalewowym w warunkach kontrolowanego deficytu fosforu i  różnej częstotliwości nawadniania. – kierownik

ß PB 0410/S3/94/06 w latach 1994-1996 – Intensyfikacja produkcji roślin ozdobnych nadających się do zasuszania. – kierownik

 

Przynależność do organizacji naukowych

ß Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

ß Polskie Towarzystwo Botaniczne

 

Nagrody i wyróżnienia

ß 2016 - Medal Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

ß 2011 - Medal Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych z siedzibą w Krakowie

ß 2010 - Medal Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ß 2001 - Medal Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

ß 1989 - Złoty Krzyż Zasługi

ß 1987 - Nagroda zespołowa Towarzystwa Przyjaciół Instytutu Sadownictwa i

 Kwiaciarstwa

ß 1985 - Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa

ß1982 - Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa II stopnia

ß 1980 - Nagroda Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa za pracę naukową

ß 1977, 1978, 1979 - zespołowe nagrody uznaniowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za prace wykonane w ramach tzw. tematu amerykańskiego PL-480,  kierowanego przez prof. dr hab. St. Lewaka

ß 1975 - Nagroda Ministra Rolnictwa za pracę doktorską

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017 10:56