Adiunkt w Katedrze Literatur i Kultur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej KUL

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Specjalność: językoznawstwo romańskie

 

Zainteresowania badawcze: typologia języków romańskich, językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie, językoznawstwo polsko-hiszpańskie

 

Zagadnienia szczegółowe w badaniach: nominalność vs werbalność, analityczność vs syntetyczność, ekonomia vs redundancja językowa, mechanizmy dyskursywne w języku ogólnym i w jego odmianach funkcjonalnych

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016 00:46