Dane kontaktowe:

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

ilonasadok@kul.pl

pokój 2.17 

Aktualnie realizowane przeze mnie badania:

1. Oznaczanie aktywności enzymu IDO w komórkach nowotworowych i endometrium z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją DAD.

2. Analiza chromatograficzna (HPLC-DAD, LC-MS/MS) zawartości tryptofanu i jego metabolitów szlaku kinureninowego w próbkach pochodzenia biologicznego.

Zapraszam do odbycia praktyk studenckich pod moim kierunkiem.

Zainteresowania naukowe:

Opracowywanie nowych metod woltamperometrycznych oznaczania związków o działaniu biologicznym w próbkach o różnym składzie matrycy:

1. K. Tyszczuk˗Rotko, I. Bęczkowska, A. Nosal-Wiercińska, Simple, selective and sensitive voltammetric method for the determination of herbicide (paraquat) using a bare boron-doped diamond electrode, Diamond & Related Materials 50 (2014) 86 ˗ 90.

2. K. Tyszczuk-Rotko, I. Bęczkowska, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Simultaneous determination of paracetamol and ascorbic acid using a boron-doped diamond electrode modified with Nafion and lead films, Talanta 129 (2014) 384 ˗ 391. 

3. K. Tyszczuk˗Rotko, I. Bęczkowska, Nafion covered lead film electrode for the voltammetric determination of caffeine in beverage samples and pharmaceutical formulations, Food Chemistry 172 (2015) 24 ˗ 29. 

4. K. Tyszczuk˗Rotko, K. Domańska, I. Sadok, M. Wójciak-Kosior; I. Sowa, Novel voltammetric procedure for the determination of oleanolic and ursolic acids in plant extracts, Analytical Methods 7 (2015) 9435 ˗ 9441.

5. I. Sadok, K. Tyszczuk˗Rotko, New, simple and sensitive voltammetric procedure for determination of paracetamol in pharmaceutical formulations, Insights in Analytical Electrochemistry 1 (2015) 1 ˗ 8, iMedPub Journals.

6. I. Sadok, K. Tyszczuk˗Rotko, A. Szwagierek, New applications of boron-doped diamond electrode for voltammetric determination of ascorbic acid, Annales UMCS Sectio AA, Vol. LXX, 2 (2015) 14 ˗ 29.

7. K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, The new application of boron doped diamond electrode modified with Nafion and lead films for simultaneous voltammetric determination of dopamine and paracetamol, Electroanalysis 28 (2016) 2178 ˗ 2187.

8. I. Sadok, K. Tyszczuk-Rotko, A. Nosal-Wiercińska, Bismuth particles Nafion covered boron-doped diamond electrode for simultaneous and individual voltammetric assays of paracetamol and caffeine, Sensors and Actuators B: Chemical 235 (2016) 263 ˗ 272.

Opracowywanie nowych metod woltamperometrycznych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód naturalnych

1. K. Tyszczuk-Rotko, I. Bęczkowska, M. Barczak, Voltammetric detection of mercury(II) using lead powder-modified thiol-functionalized polysiloxane film electrode, Sensing in Electroanalysis 8 (2013/2014) 183 − 193, University Press Centre, Pardubice, Czechy, ISBN 978-80-7395-782-7.

2. K. Tyszczuk˗Rotko, R. Metelka, K. Vytřas, M. Barczak, I. Sadok, B. Mirosław,
A simple and easy way to enhance sensitivity of Sn(IV) on bismuth film electrodes with the use of a mediator, Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly 147 (2016) 61 ˗ 68.

3. K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, M. Barczak, Thiol-functionalized polysiloxanes modified by lead nanoparticles: synthesis, characterization and application for determination of trace concentrations of mercury(II), Microporous and Mesoporous Materials 230 (2016) 109 ˗ 117.

4. K. Tyszczuk-Rotko, I. Sadok, M. Barczak, M. Jabłońska-Czapla, A new voltammetric sensor based on thiol-functionalized polysiloxane film modified by lead nanoparticles for detection of Bi(III) ions, Electrochimica Acta 208 (2016) 102 ˗ 108. 

Chromatograficzna analiza mykotoksyn w żywności

1. I. Sadok, A. Szmagara, M. Staniszewska, The validated and sensitive HPLC-DAD method for determination of patulin in strawberries, Food Chemistry 245 (2018) 364-370.

Zaburzenia metabolizmu tryptofanu a występowanie stanów chorobowych (nowotworów, problemów z zajściem i utrzymaniem ciąży)

1. I. Sadok, A. Gamian, M. Staniszewska, Chromatographic analysis of tryptophan metabolites, Journal of Separation Science 40 (2017) 3020-3045.

 

Więcej o mnie:

https://www.researchgate.net/profile/Ilona_Sadok

 

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2017 14:16