Dane kontaktowe:

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

ilonasadok@kul.pl

pokój 2.17 

Aktualnie realizowane przeze mnie badania:

1. Oznaczanie aktywności enzymu IDO w komórkach nowotworowych i endometrium z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją DAD.

2. Analiza chromatograficzna (HPLC-DAD, LC-MS) zawartości tryptofanu i jego metabolitów szlaku kinureninowego w próbkach pochodzenia biologicznego.

Zapraszam do odbycia praktyk studenckich pod moim kierunkiem.

Zainteresowania naukowe:

Opracowywanie nowych metod woltamperometrycznych oznaczania związków o działaniu biologicznym w próbkach o różnym składzie matrycy:

Badania dotyczące zastosowania woltamperometrii w ilościowej analizie zawartości wybranych związków o działaniu biologicznym (paracetamolu, kofeiny, kwasu askorbinowego, dopaminy, parakwatu (herbicydu), kwasu ursolowego i oleanolowego) w preparatach farmaceutycznych, suplementach diety, napojach, próbach biologicznych i ekstraktach roślinnych.

Opracowywanie nowych metod woltamperometrycznych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód naturalnych

Badania dotyczące zastosowania elektrod z modyfikowaną modyfikowanych (w tym elektrod pokrytych błonką funkcjonalizowanych polisiloksanów oraz metalem) w woltamperometrycznej analizie śladowej wybranych jonów metali (Hg(II), Bi(III), Ag(I), Sn(IV)) w próbkach wód środowiskowych. 

Chromatograficzna analiza mykotoksyn w żywności

Zastosowanie chromatografii cieczowej w kontroli zawartości mykotoksyn w żywności (m.in. patuliny w truskawkach).

Zaburzenia metabolizmu tryptofanu a występowanie stanów chorobowych (nowotworów, problemów z zajściem i utrzymaniem ciąży)

Zastosowanie metod chromatograficznych do monitorowania zawartości tryptofanu i jego metabolitów szlaku kinureninowego oraz wyznaczenia aktywności enzymu IDO w materiale biologicznym (m.in. w hodowanych in vitro komórkach nowotworowych i endometrialnych, surowicy krwi).

 

Więcej o mnie:

https://www.researchgate.net/profile/Ilona_Sadok

Wykaz artykułów naukowych: wykaz 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 20:53