dr hab. Ewa Skorzynska-Polit, prof. KUL

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

e-mail: eskorzynska@kul.lublin.pl

tel: 81-454-54-15

 

konsultacje: Poniedziałek 8.30 - 10.00

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016 09:58