Edyta Kociubińska

Adiunkt w Katedrze Kultur i Literatur Romańskich IFR KUL JP II 

Specjalność : literatura francuska XIX wieku

Zainteresowania badawcze : powieść francuska końca XIX wieku, naturalizm, dekadentyzm, symbolizm, dandyzm.

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2016 23:25