02

EDWARD FIAŁA profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL od 2005 r. Od 2005 do 2012 również dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu.

Studia polonistyczne (1966-1971) oraz studia psychologiczne (1970-1975) w KUL. Doktorat w 1981. Habilitacja w 2004. W latach 1981-1987 kierownik Studium Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych, od roku 1982 do 1985 dyrektor Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL. Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury KUL w latach 1999-2004.

Główne zainteresowania: Gombrowicz, psychoanaliza i literatura, antropologia biblijna, literatura współczesna, kultura polska. Autor książek: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Lublin 1991. Homo transcendens w świecie Gombrowicza, Lublin 2004, Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012

 

Dorobek naukowy

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016 12:41