Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej

 

 

  Interesuje mnie szeroko pojęta tematyka związana z psychologią kliniczną człowieka dorosłego oraz jakości funkcjonowania psychospołecznego w sytuacji doświadczania zaburzeń psychicznych. Szczególne miejsce w tych zainteresowaniach zajmuje teoria wczesnych nieadaptacyjnych schematów, stworzona przez Jeffreya Younga. Wczesne nieadaptacyjne schematy (early maladaptive schemas) rozumiane są jako poznawczo-emocjonalne struktury wiedzy o sobie, tworzone jako odpowiedź dziecka w sytuacji deprywacji jego podstawowych potrzeb w okresie dzieciństwa i dorastania. W prowadzonych aktualnie badaniach staram się wyjaśnić, jakie czynniki sprzyjają tworzeniu się schematów, a także w jaki sposób wpływają one na problemy w funkcjonowaniu osób zdrowych oraz borykających się w różnymi problemami natury psychicznej.

 

           Poza pracą naukową zajmuję się psychoterapią. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, w pracy z pacjentami poza standardowymi protokołami z nurtu CBT, wykorzystuję techniki mindfullness czy terapii schematu.

(Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, ul. Organowa 4a, Lublin)

 

Publikacje

 

Publikacje dotyczą dwu równoległych obszarów tematycznych:

Pierwszy, aktualny obszar tematyczny, skupia się na problematyce wczesnych nieadaptacyjnych schematów i ich związku z funkcjonowaniem psychospołecznym osób zdrowych, doświadczających różnorodnych problemów psychicznych lub chorób somatycznych.

 

Artykuły

 

 1. Mącik, D., Wiśniewska. M. (2016). Perfekcjonizm i wczesne nieadaptacyjne schematy Younga a przewlekłe zmęczenie w grupie młodych kobiet  . Psychoterapia, 3(178), 77-88
 2. Mącik, D. (2016). Loss of attributes of femininity, anxiety and value crisis. Women with polycystic ovary syndrome compared to women after mastectomy and in menopause. Health Psychology Report, 4(2), 159–169.
 3. Mącik, D. (2016). Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej – badania wstępne. Psychiatria i psychoterapia, 12(1), 3-24.
 4. Mącik, D., Chodkiewicz, J., & Bielicka, D. (2016). Trans-generational transfer of early maladaptive schemas - a preliminary study performed on a non-clinical group. Current Issues in Personality Psychology, 4(3), 132–145. https://doi.org/10.5114/cipp.2016.60411
 5. Mącik, D. (2015). Wpływ wczesnych nieadaptacyjnych schematów na samoocenę i ocenę swojego życia. Badania porównawcze kobiet młodszych i starszych. Przegląd Psychologiczny, 58(3), 341-363
 6. Mącik, D., & Kowalska-Dąbrowska, M. (2015). Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne, postawy życiowe i satysfakcja z życia rodziców dzieci chorych na epidermolysis bullosa. Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review, 102(3), 211–220.
 7. Mącik, D., & Sas, E. (2015). Therapy of anorexia and Young’s early maladaptive schemas. Longitudinal study. Current Issues in Personality Psychology, 3(4), 203–213. https://doi.org/10.5114/cipp.2015.54713
 8. Mącik, D., & Shchehelska, K. (2015). Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24(4), 208–216.
 9. Mącik, D., & Kowalska-Dąbrowska, M. (2015). The risk of muscle dysmorphia and the perception of change in retrospective, current and ideal self-image – preliminary study. Health Psychology Report, 3(1), 24–34
 10. Dorota Mącik, Patrycja Ziółkowska, Monika Kowalska. (2012). Self-perception of women after mastectomy as an ego defence mechanism. Comparison with a group of healthy women. Contemporary Oncology, 2012, vol. 16, t.2, s. 184-190
 11. Dorota Mącik, Patrycja Ziółkowska. (2012). Sytuacje postrzeganej utraty kobiecości: menopauza i mastektomia – zmiany w obrazie siebie jako kobiety. Przegląd menopauzalny, vol. 16 t. 6, s. 456 - 462.
 12. Dorota Mącik, Sylwia Fijałkowska, Katarzyna Nycz. (2011). Valuing crisis, acceptance of illness and social support among persons suffering from lung cancer. Contemporary oncology, 15, t 6, s. 376-380
 13. Dorota Mącik,. Stanisława Steuden (2005). Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 183-200
 14. Dorota Mącik. (2005). Zespół wypalenia sił u policjantów o różnym poziomie samoakceptacji, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego, pod red. W. Okły i S. Tucholskiej, Lublin: TN KUL, 125-139
 15. Dorota Mącik. (2002). Stres w pracy policjanta, [w:] Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 336-337 (abstrakt plakatu).
 16. Dorota Mącik. (2002). Poziom samoakceptacji a percepcja sytuacji trudnych przez policjantów, „Przegląd Policyjny”, Nr 3-4/2002, s. 181-194. (6pkt)

 

Drugi obszar badawczy to kontynuacja tematyki pracy doktorskiej - skupiał się na zachowaniach konsumenckich, ich racjonalności i jej braku, podatności na bodźce zewnętrzne oraz klinicznych aspektów nadmiernego zaangażowania w zakupy (brak kontroli, uzależnienia od zakupów, kupowanie jako strategie zaradcze i obrona przed lękiem itp.)

 

Monografia: Dorota Mącik, Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych. Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2008, ss. 189 (12 pkt).

 

 

 1. Dorota Mącik, Sylwia Fijałkowska, Joanna Sidoruk. (2013). Specyfika motywowania podwładnych w armii – wybrane aspekty psychologiczne i osobowe (raport z badań). W: W. Kieżun, J, Wołejszo, S. Sirko (red.). Public Management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Warszawa: Wyd. AON, t.1, s. 29-46 (5 pkt).
 2. Radosław Mącik, Dorota Mącik, Monika Nalewajek. (2013). Consumer Preferences for Retail Format Choice: The Case of Polish Consumers. Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, Zadar, Croatia, s. 935-943 (5 pkt).
 3. Dorota Mącik, Radosław Mącik. (2013). ICT Training as a Way to Maintain Professional Activity of Persons over 50. Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, Zadar, Croatia, s. 845-854 (5 pkt).
 4. Dorota Mącik, Radosław Mącik, (2011).Cechy osobiste i ich rola w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, pod red. M. W. Sienkiewicza i T. Szot-Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, 89-108 (4 pkt).
 5. Dorota Mącik, Robert Furtak. (2011). Psychologiczne aspekty kupowania online, [w:] Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, pod red. R. Mącika, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 117-140. (4 pkt).
 6. Radosław Mącik, Dorota Mącik. (2011). Ramy teoretyczne badań własnych, [w:] Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne, pod red. R. Mącika, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 27-44 (4 pkt).
 7. Radosław Mącik, Dorota Mącik. (2009). Consumer’s Decision-Making Styles and E-commerce Adoption – Two Samples Comparison, [w:] MIC 2009: Creativity, Innovation and Management, University of Primorska, Koper, University EMUNI, University of Sousse, Sousse 2009, s. 1269-1290, publikacja elektroniczna, tryb dostępu CD-ROM, ISBN 978-961-266-048-2 (7 pkt).
 8. Radosław Mącik, Dorota Mącik (2008). Consumer’s e-commerce adoption models – the case of polish consumers [w:] MIC 2008. Intercultural Dialogue and Management, University of Primorska, Koper, Center EMUNI, IEMed Barcelona, s. 1003-1022, publikacja elektroniczna, tryb dostępu CD-ROM, ISBN 978-961-6573-99-3 (7 pkt).
 9. Radosław Mącik, Dorota Mącik. (2007). Czynniki kształtujące skłonność do dokonywania zakupów drogą internetową – koncepcja pomiaru, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, pod red. Elżbiety Skrzypek, Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, t. I, s.125-134 (3 pkt).
 10. Dorota Mącik,. Stanisława Steuden (2005). Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 183-200 (3 pkt).
 11. Dorota Mącik, Radosław Mącik. (2005). Skłonność do zakupów nieplanowanych i jej pomiar, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, s. 501-517 (3 pkt).
 12. Radosław Mącik, Przemysław Łukasik, Dorota Mącik. (2002). Determinanty skłonności do zakupów nieplanowanych, [w:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, pod red. Z. Kędzior i E. Kieżel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 131-138 (3 pkt).
 13. Radosław Mącik, Dorota Mącik, Monika Nalewajek. (2013). Consumer’s perception of retail formats – case of Poland. Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Phuket, Thailand, s. S4: 84-97 (4 pkt).
 14. Radosław Mącik, Dorota Mącik (2013). Personality traits and professional responsibility – preliminary model.. Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Phuket, Thailand, s. S6: 34-50 (4 pkt).
 15. Radosław Mącik, Grzegorz Mazurek, Dorota Mącik. (2012). Channel characteristics influence on physical vs. virtual channel choice for information search and purchase - the case of Polish young consumers. International Journal of Cyber Society and Education, s. 35-54 (4 pkt)
 16. Radosław Mącik, Dorota Mącik. (2011). Physical vs. Virtual Information Search and Purchase in the Buying Behavior of Polish Young Consumers. Managing Sustainability? Proceedings of the 12th Management International Conference, Portorož, Slovenia, 739-759 (4 pkt)
 17. Radosław Mącik, Dorota Mącik (2010). Profile of Consumer Decision-Making Styles as The Predecessor of Preferences for Retail Format Choice, „Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management” 2010, s. S2-128 – S2-145. (4 pkt)
 18. Radosław Mącik, Dorota Mącik. (2005). Skłonność do zakupów nieplanowanych – propozycja skali pomiarowej, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo na rynku, pod red. G. Sobczyk, „Prace naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS”, Lublin, Nr 12, s. 53-71.
 19. Radosław Mącik, Przemysław Łukasik, Dorota Mącik. (2002). Zakupy nieplanowane artykułów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny”, nr specjalny październik 2002,   133-138 (6 pkt)

 

 

Wyróżnienia:

05/2012 – Wyróżnienie dla promotora pracy magisterskiej nagrodzonej pierwszą nagrodą w konkursie PFRON na najlepszą pracę magisterską o tematyce niepełnosprawności „Otwarte Drzwi”. Tytuł pracy: Program naprawczy teorii umysłu u dzieci autystycznych

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 23:25