Damian Siepka

mgr Damian Siepka

tel. 814545632

 

Asystent naukowy w Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych

Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL JPII

 

Doktorant (PhD researcher) w Laboratoire Spectrochimie Infrarouge et Raman w Villeneuve d'Ascq we Francji (system cotutelle wspólnie z Wydziałem Chemii UMK w Toruniu)

 

Realizowana praca doktorska: Development of an innovative combination of microanalytical techniques dedicated to unravelling internal structure of fine aerosol particles

Promotor: dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL

Kopromotor: dr hab. Sophie Sobanska (CDR CNRS)

 

 

damian.siepka@kul.lublin.pl

 

Zainteresowania naukowe: chemia atmosfery, zastosowanie technik mikroskopowych i mikrospektralnych w analizie aerozoli atmosferycznych, analiza powierzchni, modelowanie w zakresie zanieczyszczeń gazowy i aerozolowych, ochrona i monitoring środowiska;

 

Praca licencjacka: Zastosowanie wybranych metod spektroskopowych w analizie cząstek stałych aerozolu atmosferycznego, KUL JP II, 2012 (praca pod kierownictwem dr. Jakuba Nowaka)

 

Praca magisterska: Photoevolution of particles surface by molecular imaging techniques in atmospheric interest. Nitrate and nitrite containing particles, Université de Lille 1, 2014 (praca pod kierownictwem Sophie Sobanskiej D.Sc., Chargé de recherche), praca realizowana w ramach projektu Labex CAPPA (Chemical and Physical Properties of the Atmosphere) http://labex-cappa.univ-lille1.fr/

 

 

Konferencje w ramach studiów:

D. Siepka "Obce gatunki roślin i zwierząt – zagrożenie dla rożnoroności biologicznej Europy" – prezentacja na “Tygiel 2011 - jak rozwijać naukę?” 17-23 Wrzesień 2011, Lublin; artykuł w monografii recenzowanej;

D.Siepka "Identyfikacja i klasyfikacja komponentów nieorganicznych w analizie aerozoli atmosferycznych – konwersja danych w pomiarach mikroramanowskich" prezentacja na  III Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 22 – 24 Marzec 2013, Toruń;
D.Siepka “Monitoring aerobiologiczny w Europie – sposoby wykorzystania danych pomiarowych w ocenie oddziaływania na środowisko", poster na II Ogólnopolskim Sympozjum Studentów Nauk Ścisłych “Puzzel” 18 – 22 Kwiecień 2013, Wrocław;

D.Siepka “Obniżenie zużycia paliw płynnych poprzez zastosowanie nanokatalizatora Envirox" prezentacja na V Ogólnopolskim Seminarium Studentów Biotechnologii, 18-20 Maja 2011, Kazimierz Dolny - artykuł w monografii recenzowanej;
D.Siepka "Zastosowanie wybranych metod spektroskopowych do analizy atmosferycznych cząstek stałych" – prezentacja na II Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 9-11 Marzez 2012, Toruń, Poland;
D.Siepka "Nowe wyzwania badawcze w analizie atmosferycznych cząstek stałych" – prezentacja na I Lubelskiej Konferencji Młodych Naukowców, 27-28 Kwietnia 2012, Lublin;

D.Siepka "Analiza komponentów nieorganicznych aerozolu morskiego z wykorzystaniem spektroskopii mikroramanowskiej oraz spektroskopii IR" - prezentacja na Tygiel 2013, 23-24 Maja, Lublin - artykuł w monografii recenzowanej;
D.Siepka, J.Nowak, E.A.Stefaniak “Rising possibilities in airborne particles analysis: application of micro-Raman spectroscopy to characterize individual particles of atmospheric aerosols” - poster na VI National Seminar of Biotechnology Students and I International Seminar of Biotechnology Students, 18-20 Maja 2012, Kazimierz Dolny;
D.Siepka, S. Seng, L. Picone, R. Romano, M. Moreau, N. Nuns, S. Sobanska, Y.C. Tobon “Photo – transformation of the particles surfaces of atmospheric interest by combination of molecular imaging techniques’’, poster on Journées Nord-Ouest Européennes des Jeunes Chercheurs, 23 – 24 June 2014, Villeneuve d’Ascq, France;

S.Sobanska, D.Siepka, M.Moreau, Y.C.Tobon ''Photo–evolution of individual solid particles of atmospheric interest by in situ Raman microspectrometry'' PhotoPAQ Conference 2014, Kwiecień 15-17, Lyon , Francja;
S. Sobanska, D.Siepka, M.Moreau, Y.C.Tobon, „Phototransformation of NaNO3/NaNO2 solid particles? Confocal Raman microspectrometry study” – oral presentation on International Aerosol Conference 2014, 28 August – 2 September, Busan, South Korea;
D.Siepka, S.Sobanska, N.Nuns, Y.C.Tobon, S.Seng, "Foto-ewolucja powierzchni cząstek stałych aerozolu poprzez zastosowanie technik obrazowania molekularnego", prezentacja na I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów , 22-23 Listopada 2014, Lublin, Poland (wyróżnienie w panelu przyrodniczym) - artykuł w materiałach pokonferencyjnych;
D.Siepka, A.Żurawska, J.Nowak, E.A.Stefaniak, "Stężenie, morfologia i skład chemiczny pyłów atmosferycznych w okolicy szybu Nadrybie", prezentacja na Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe Metody Badawcze w Fizyce, Chemii i Inżynierii", 21-23 Listopada 2014, Lublin; 

A. Żurawska, V. Dappe, J. Nowak, D. Siepka, D. Nowak, E.A. Stefaniak, S. Sobanska, "Badanie mechanizmu zanieczyszczenia roślin metalami i metaloidami drogą wychwytu dolistnego" prezentacja na "Tygiel 2015 - interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" 21-22 Marca 2015, Lublin; (wyróżnienie dla A. Żurawskiej)

D. Siepka, E.A. Stefaniak, S.Sobanska, "Development of an innovative combination of microanalytical techniques dedicated to unravelling internal structure of fine aerosol particles", poster na Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, 1 czerwca 2015, Warszawa;

S. Sobanska, V. Dappe, D. Siepka, M. Moreau, Y. Tobon, E. A. Stefaniak, "Automated Raman microspectrometry and Raman imaging for atmospheric particle characterization", poster na EuroAnalysis 2015, 6 - 10 Września 2015, Bordeaux, Francja;

D. Siepka, E.A. Stefaniak, G. Uzu, S. Sobanska, "Caractérisation de particules atmosphériques par microspectrométrie Raman automatisée et méthodes chimiométriques", poster na "Colloque Francophone - Combustion et Pollution Atmosphérique", 12-15 kwietnia, Saidia, Maroko;

 

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016 09:03