dr Bernarda Bereza

certyfikowany psychoterapeuta

dr n. hum. w zakresie psychologii

 

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL

 

Aktywność pozainstytutowa: psychoterapia krótkoterminowa w podejściu integratywnym systemowym

 

współpraca z Kliniką Psychiatrii UM w Lublinie

 

 

 

Kontakt:

Katedra Psychologii Klinicznej KUL, p. C-403

tel. (81) 445-34-53 (w godz. konsultacji)

e-mail: bernarda.bereza@kul.pl

 

Konsultacje:

wtorek, 09.00-10.30*

*po wcześniejszej e-mailowej rezerwacji terminu

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

- członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

- członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii

 

Doświadczenie zawodowe:

- od 2006 r. praktyka psychoterapeutyczna pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów EAP, PTPI, PTP, ITG

- 2000-2014 zawodowe staże kliniczne w oddziałach szpitali i klinik lubelskich

 

Zainteresowania naukowe:
- psychologia tęsknot życiowych

- psychologia złości

- psychoterapia

 

Nagrody i odznaczenia:

- 2013 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

- 2003 - Nagroda Rektorska indywidualna V stopnia za pracę zawodową przekraczającą zakres zwykłych obowiązków, a przynoszącą znaczną korzyść Uniwersytetowi

 

Dotychczas nauczane przedmioty uniwersyteckie w KUL:

- Diagnostyka inteligencji (ćw. ob.) - II rok

- Diagnoza psychologiczna (lab.) - II rok

- Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćw. spec.) - II rok

- Wprowadzenie do psychologii klinicznej dorosłych (ćw. ob.) - III rok

- Psychologia kliniczna i psychopatologia (warsztat) - III rok

- Psychologia kliniczna (proseminarium) - III rok

- Poradnictwo psychologiczne (wykład ob.) - IV rok

- Poradnictwo psychologiczne (ćw. ob.) - IV rok
- Psychologia kliniczna dorosłych (ćw. spec.) - IV rok

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017 16:02