Prowadzę badania naukowe dotyczące biologii i ekologii entomopatogenicznych nicieni oraz możliwości ich zastosowania do ograniczenia liczebości szkodliwych owadów.

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 15:11