historyk-filmoznawca,

dyplom magistra sztuki, studia doktoranckie w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej - opieka naukowa prof. Wiesława Juszczaka (UW, PAN), praca doktorska z zakresu filmu jidysz i duchowości Żydów Europy Środkowo-Wschodniej (Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2004); wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, od 2008 roku KULJPII, w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojmowana historia i kultura ruchomego obrazu (film propagandowy, optyka a granice poznania, wzajemne inspiracje obrazu i dźwięku), laureatka kilku nagród i stypendiów, (m. in. specjalna nagroda festiwalu w Neubrandenburg, stypendia Ministra Kultury RP, staż w Lyonie), członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Stowarzyszenia Szterndlech, autorka artykułów i recenzji, oraz książki 1937: Michał Waszyński – oko jak doskonały obiektyw (w 111 rocznicę urodzin Michała Waszyńskiego), wystąpień na konferencjach naukowych, gościnnych czy na popularnych imprezach jak Lubelski Festiwal Nauki, Noc Muzeów w Warszawie, Festiwal Singera w Warszawie; dotyczących m.in: osiągnięć przedwojennego kina polskiego, twórczości Petera Greenawaya, Darrena Aronofskyego, komedii amerykańskiej, twórców kina niemego, przyszłości ruchomego obrazu, eksperymentach filmowych, propagandzie politycznej i filmowej, dokumentach z udziałem i narracją Slavoja Žižka, YouTube

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017 19:15