dr Agata Celinska-Miszczuk

e-mail: celinska@kul.pl

 Katedra Psychologii Ogólnej (C-328)

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14  20-950 Lublin


Zainteresowania naukowe: 

 • charakter i osobowość a jakość życia, radzenie sobie z trudnościami;
 • polska adaptacja skal charakterologicznych IPIP Goldberga (z Prof. Z. Uchnastem)
 • Williama Sterna koncepcja człowieka;
 • typologia psychologiczna;
 • koncepcja psychiki i typów psychicznych C. G. Junga - w tym specyfika ujęcia I. Myers i K. Briggs
 • badania porównawcze nad cechami osobowości i orientacjami charakterologicznymi;
 • współczesne narzędzia pomiaru orientacji charakterologicznych;
 • dwa podejścia w badaniach osobowości: skoncentrowane na zmiennych (variable-centered research) i skoncentrowane na osobie (person-centered research).

 

Ważniejsze publikacje:

  Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. (2015). Trudności i cele życiowo znaczące osób na progu dorosłości. Wstępne badania studentów. W: Z. B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością (s. 145-161).  Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

 

 

Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time (s. 193-213). Lublin: Wyd. KUL. (PDF: book-87-110)

 

Celińska-Miszczuk, A. , Wiśniewska, L. (2013). Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej relacji (perspektywa personalistyczna). Paedagogia Christiana, 2/32 (PDF)

 

Wiśniewska, L, Celińska-Miszczuk, A. (2013). Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie. Warszawa: Difin. (PDF)

 

Celińska-Miszczuk, A. (2013). Opis typologiczny w badaniach empirycznych. Inspiracja współczesnej psychologii? W: Z. Dziemianko (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura (s. 45-64). Poznań: Wyd. WSHiU w Poznaniu, IN-W MAIUSCULA.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2013). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi na wyzwanie indywidaulności. W: K. Guzowski, A. Kostencka, G, Barth (red.), Osoba a wychowanie. Wokół pedagogiki i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II (s. 155.-174). Lublin: TN KUL.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Orientacja na współdziałanie z innymi - zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (tom 2, s. 70-84). Lublin: CPPP Scientific Press. 

 

Wiśniewska, L., Celińska-Miszczuk, A. (w druku). Ciało a psyche – perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind (Body and psyche - the quantitative and qualitative approaches in solving the body-mind problem)

 

 

Celińska-Miszczuk, A. (w opracowaniu). William Stern - człowiek z charakterem.

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Rozwój charakteru rozwojem osoby. Inspiracje dla wspierających w procesie wychowywania. [FORMING OF CHARACTER AS PERSON DEVELOPMENT. INSPIRATION FOR PERSONS BRINGING UP CHILDREN AND YOUTH].  W: D. Bis, E. Smółka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych (s. 91-108). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie Williama Sterna (Od modelu interakcyjnego do modelu ludzkiego działania). W: Z. B. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei (s. 215-234). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Charakter w badaniach empirycznych. Orientacja na współdziałanie z innymi i zabezpieczanie siebie. W: J. Karwat (red.), Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców (s. 11-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów [CHARACTER TYPES AND STYLES OF SELF-ACTUALIZATION.EMPIRICAL RESEARCH OF STUDENT] W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką (s. 21-37). Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie.

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2010). Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca? [IS WILLIAM STERN CONCEPTION OF HUMAN PERSON STILL INSPIRING?] W: A. Tokarz (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (s. 151-165). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

 

Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A. (2009). Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (s. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. [WILLIAM STERN’S PERSONALISTIC PERSPECTIVE OF TYPOLOGY] W:P. Francuz, W. Otrębski (red.),Studia z psychologii w KUL (s. 11-26).Lublin: Wyd.KUL. http://www.kul.pl/files/208/Art_1-Studia_T_15.pdf

 

Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time (s. 193-213). Lublin: Wyd. KUL.

 

Celińska, A.(2005). Korelaty charakterologiczne kompetencji temporalnych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 277-305). Lublin: Wyd. KUL.

 

Celińska, A. (2003). Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 131-140). Szczecin: AMP Studio.

 


 

 Konferencje - wystąpienia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych (Poznań, 11-12 grudnia 2013, Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Dziecka). Referat: Wiśniewska, L. Celińska-Miszczuk, A. Kim jesteś? Kim chcę byś było? Charakter matek a oczekiwania wobec dziecka

 

Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej (Sopot, 17-19 maja 2013, organizatorzy: SWPS Sopot). Referat: Celińska-Miszczuk, A. „Siła charakteru” osób synergicznych i zabezpieczających siebie. Empiryczne badania studentów

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu WYZWANIA PROFILAKTYKI p.t.: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA: DROGI I BEZDROŻA  (Lublin, 21-22 maja 2013, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji W Lublinie, Wydział Pedagogiki I Psychologii Referat: Celińska-Miszczuk, A. Pieniądze szczęścia nie dają? A wykształcenie? Rola mądrości i wiedzy w doświadczaniu życiowego spełnienia. Perspektywa psychologów pozytywnych

 

III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań, 25.10. 2012, Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Referat: Celińska-Miszczuk, A.

Opis typologiczny w badaniach empirycznych. Inspiracja współczesnej psychologii?

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki: „Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie” (Lublin, 21-22.05.2012, Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A. Realizacja siebie vs. dostosowanie siebie do innych. Czy wybór jest konieczny?(Przegląd wstępnych badań empirycznych)

 

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (Poznań, 20.10. 2011 r., Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Charakter w badaniach empirycznych (orientacja na współdziałanie z innymi i zabezpieczanie siebie)

 

Międzynarodowa Konferencja naukowa „OBLICZA UZALEŻNIEŃ” (Nałęczów, 16-17 maja 2011 r. – Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie W. Sterna

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka-przestrzeń społeczna-instytucja” (Lublin, 4-6 kwietnia 2011 – Instytut Pedagogiki KUL. Referat: Celińska-Miszczuk, A.: Rozwój osoby w ujęciu W. Sterna

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Zdrowa Szkoła  - Zdrowy Uczeń. Między Teorią A Praktyką” (Lublin, 18-19 maja 2010). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów

 

III Międzynarodowa Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna: Człowiek i Człowieczeństwo. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 22-24 czerwca 2008). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Typologia charakteru w wymiarze współdziałanie -zabezpieczanie

 

The psychology of time: Theoretical inspirations – experience – temporal competencies – empirical approaches (Lublin, KUL, 20-21 September 2004). Referat: Characterological Correlates of Temporal Competence

 


 

Konferencje krajowe

 

XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła wobec wychowania” (Lublin, 9 marca 2013; Organizatorzy: Fundacja Servire-Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL) Referat wygłoszony na sesji plenarnej (W poszukiwaniu podstaw wychowania): Lendzion, A., Celińska-Miszczuk, A. Miejsce charakteru  w strukturze psychicznej młodego człowieka

 

V ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji” (Lublin, 23-24 maja 2013 r.; Organizatorzy: Instytut Psychologii KUL) Referat: Celińska-Miszczuk, A., Funkcja Uczucia i Myślenia w podejmowaniu decyzji przez osoby o odmiennych typach charakteru.

 

Konferencja „ V Jubileuszowe Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne: Inteligencja złotem naszych czasów” (Wrocław, 24-25 kwietnia 2012 r.; Organizatorzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy we Wrocławiu) eferat: Celińska-Miszczuk, A. William Stern człowiek z charakterem

 

I Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Problemy diagnostyki psychologicznej. Wybrane metody badań (Lublin, 31 marca 2012 r., Organizatorzy: PTP Odział w Lublinie oraz Instytut Psychologii KUL). Referat: Celińska-Miszczuk, A. Diagnoza wartości ukierunkowujących działanie

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.  „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia” (Lublin: 25.10. 2011 r., Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Samorząd Doktorantów UMCS). Referat: Celińśka-Miszczuk, A. Agresywność młodzieży uwarunkowania osobowościowe a uwarunkowania charakterologiczne 

 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII "Jakość życia w zdrowiu i chorobie" (Lublin, 23 - 25 września 2011, Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie) Referat: Celińska-Miszczuk, A. orientacja na współdziałanie z innymi lub zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów

 

III Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Osobowość: psychologia i pogranicza PSYCHIKA – ZDROWIE – CHOROBA” (Nowy Sącz, 12-13 maja 2011 - WSB-NLU) Referat: Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. Ciało a psyche perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind

 

Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje (Wrocław, 22-23 kwietnia 2008). Referat: Celińska, A. Elementy podejścia jakościowego w typologii charakterologicznej Williama Sterna

 

Osobowość: Psychologia i Pogranicza. Wielkie Teorie Osobowości: koniec czy początek? I Forum Dyskusyjne WSB-NLU (Nowy Sącz, 22-24 lutego 2008). Referat:Celińska, A. Czy stworzoną u progu XX wieku, Williama Sterna koncepcję osoby ludzkiej możemy uznać dziś za inspirującą?

 

XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Lublin, 5-8 września 2002). Referat: w ramach sympozjum „O ideach i osobach tworzących historię psychologii”, organizowanego przez prof. dr hab. T. Rzepę - Celińska, A Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu

 

Postery

 

 

 

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne (Lublin, 25-27 września 2009). Poster:Tucholska, K., Celińska-Miszczuk, A. Poczucie własnej wartości a jakość życia. Badania młodzieży otyłej

 

 II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII "Jakość życia w zdrowiu i chorobie" (Lublin, 23 - 25 września 2011, Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej KUL w Lublinie oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie) Poster: Celińska-Miszczuk, A. Wiśniewska, L. Twoje dłonie przemawiają do mnie szeptem. Znaczenie dotyku w rozwoju dziecka


Dydaktyka

 • Ćwiczenia z wprowadzenia do psychologii i historii myśli psychologicznej

 • Konwersatorium z etyki zawodu psychologa

 • Proseminarium z psychologii ogólnej

 • Psychologia ogólna (wykład oraz ćwiczenia - Teologia, INOR)

 


 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – „Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej“ – udział w realizacji

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016 13:34