Od roku 2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii KUL. Od 1.10.2017 r. pracownik naukowy, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.

 

 

Obszar zainteresowań:

Pisma Janowe

  

Publikacje autorstwa ks. Adama Kubisia w pełnej formie tekstowej dostępne są na witrynie Academia.edu

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017 22:39