2015

Prace magisterskie
 • Drożdżowska Katarzyna, Psychologiczny wpływ osobowości menedżerów na preferowany przez nich styl kierowania pracownikami
 • Filipczuk Adam, Wyobrażenia o funkcjonowaniu w zawodzie u studentów różnych lat studiów.
 • Grudzień Joanna, Podmiotowe i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie studentów
 • Łastowska Ewa, Psychoorganizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego u lekarzy.
 • Malewska Joanna, Style radzenia sobie ze stresem a percepcja upływu czasu wśród studentów.
 • Stasiak Ewelina, Samoocena a motywacja osiągnięć studentów oraz osób po 45 roku życia.

2014

Rozprawy doktorskie
 • Łubnicka Joanna, Zaufanie do instytucji bankowych – analiza czynników psychospołecznych
Prace magisterskie
 • Filarska Agnieszka, Poczucie sensu życia a style radzenia sobie ze stresem u pracowników korporacji międzynarodowej
 • Goleń Magdalena, Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem u prawników
 • Jaroszek Katarzyna, Motywacja do pracy a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkoły podstawowej
 • Jurczyk Małgorzata, Wypalenie zawodowe a cechy osobowości u nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
 • Kamycka Agnieszka, Motywacja do pracy u pracowników pracujących w centrach handlowych
 • Pancer Emilia, Poznawcze uwarunkowania motywacji do pracy u farmaceutów pracujących w aptekach
 • Pawłowska Monika, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych
 • Tundziowski Michał, Style radzenia sobie ze stresem i kompetencje społeczne użytkowników gier video
 • Wiącek Katarzyna, Motywacja do pracy a wypalenie zawodowe u urzędników szczebla lokalnego
 • Woźniak Justyna, Motywacja osiągnięć a cechy osobowości u agentów ubezpieczeniowych.

2013

Rozprawy doktorskie
 • Tulaja Justyna, Percepcja reklam o charakterze narracyjnym przez dzieci w młodszym wieku szkolnym
Prace magisterskie
 • Armuła Monika, Motywacja osiągnięć a zgodność preferencji zawodowych z wyborem profilu kształcenia u uczniów szkół średnich
 • Janik Anita, Racjonalność decyzji konsumenckich a mechanizmy oddziaływania marketingowego w ocenie różnych grup konsumenckich