2016

Prace magisterskie
 • Bogusz Olga, Style radzenia sobie ze stresem pracowników funkcjonujących w zawodach zaufania publicznego a ich wypalenie zawodowe
 • Czeberkus Oksana, Związek między zarządzaniem czasem wolnym od pracy, a funkcjonowaniem pracownika i jego radzeniem sobie w sytuacjach stresowych
 • Janowska Zuzanna, Wykorzystywanie wizerunku dzieci w reklamach jako technika perswazji wpływająca na skuteczność ich oddziaływania
 • Kawecka Anna, Osobowościowe uwarunkowania postawy konsumpcjonistycznej u osób w wieku 25-35 lat a ich zadowolenie z życia
 • Konik Katarzyna, Inteligencja emocjonalna a używanie substancji psychoaktywnych jako sposób radzenia sobie ze stresem przez młodych dorosłych
 • Madura Michał, Wpływ poczucia własnej wartości na osiągnięcia osób uprawiających sporty drużynowe

2015

Rozprawy doktorskie
 • Mamcarz Izabela, Psychologiczne korelaty podejmowania decyzji o samoleczeniu u konsumentów leków wydawanych bez recepty
 • Toczyńska Monika, Psychologiczne uwarunkowania uczenia się języka angielskiego przez dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie metody Musical Babies
Prace magisterskie
 • Adamczak Kamila, Style podejmowania decyzji codziennych przez członków rodziny
 • Doniek Magdalena, Inteligencja emocjonalna, a poziom stresu u pracowników działu logistyki w firmie produkcyjnej.
 • Drożdżowska Katarzyna, Psychologiczny wpływ osobowości menedżerów na preferowany przez nich styl kierowania pracownikami
 • Filipczuk Adam, Wyobrażenia o funkcjonowaniu w zawodzie u studentów różnych lat studiów.
 • Grudzień Joanna, Podmiotowe i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie studentów
 • Łastowska Ewa, Psychoorganizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego u lekarzy.
 • Malewska Joanna, Style radzenia sobie ze stresem a percepcja upływu czasu wśród studentów.
 • Stasiak Ewelina, Samoocena a motywacja osiągnięć studentów oraz osób po 45 roku życia.

2014

Rozprawy doktorskie
 • Łubnicka Joanna, Zaufanie do instytucji bankowych – analiza czynników psychospołecznych
Prace magisterskie
 • Filarska Agnieszka, Poczucie sensu życia a style radzenia sobie ze stresem u pracowników korporacji międzynarodowej
 • Goleń Magdalena, Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem u prawników
 • Jaroszek Katarzyna, Motywacja do pracy a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkoły podstawowej