Wypromowane prace dyplomowe

2014

Prace magisterskie
 • Wiącek Katarzyna, Motywacja do pracy a wypalenie zawodowe u urzędników szczebla lokalnego
 • Woźniak Justyna, Motywacja osiągnięć a cechy osobowości u agentów ubezpieczeniowych.

2013

Rozprawy doktorskie
 • Tulaja Justyna, Percepcja reklam o charakterze narracyjnym przez dzieci w młodszym wieku szkolnym
Prace magisterskie
 • Armuła Monika, Motywacja osiągnięć a zgodność preferencji zawodowych z wyborem profilu kształcenia u uczniów szkół średnich
 • Janik Anita, Racjonalność decyzji konsumenckich a mechanizmy oddziaływania marketingowego w ocenie różnych grup konsumenckich
 • Kowalska Żaneta, Poczucie umiejscowienia kontroli, a ogólne przekonanie o własnej skuteczności u nauczycieli w klasach szkoły podstawowej.
 • Księżyk Aldona, Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na efektywność w negocjacjach z pracownikami zatrudnionymi na stanowisku handlowca
 • Miś Magdalena, Wpływ obrazu siebie na motywację do pracy u pielęgniarek pracujących w szpitalu.
 • Młyńska Julita, Motywy osób podejmujących wolontariat sportowy
 • Murawska Katarzyna, Rekrutacja i selekcja w percepcji kandydatów i osób rekrutujących w agencjach doradztwa personalnego.
 • Olech Paulina, Percepcja warunków i zasad bezpieczeństwa pracy górników oraz pracowników zatrudnionych na powierzchni w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
 • Poręba Agata, Poczucie sensu życia a postawy wobec śmierci i cierpienia personelu medycznego na oddziale ginekologicznym
 • Pusz Natalia, Styl twórczego zachowania, poziom kompetencji społecznych i poziom poczucia koherencji u studentów działających w organizacjach pozarządowych
 • Sobiczewska Barbara, Percepcja czynników wpływających na motywację do pracy lekarzy medycyny
 • Stanisławczyk Aneta, Inteligencja emocjonalna i przekonanie o własnej skuteczności u trenerów w firmach szkoleniowych
 • Surowiec Katarzyna, Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie ze stresem preferowane przez studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli.
 • Tokarczyk Tomasz, Motywy osób dokonujących decyzji wyboru wolnego zawodu
 • Tracz Mirosław, Orientacja pozytywna a realizacja celów rodzinnych i zawodowych u przedsiębiorców
 • Wac Katarzyna, Kultura organizacyjna a przywiązanie pracownika do firmy
 • Wojtaszek Agata, Percepcja kultury organizacyjnej u wolontariuszy organizacji pozarządowej i pracowników instytucji samorządowej.