Historyk radzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych na Wschód, historyk przekładu oraz aktywny tłumacz z języka rosyjskiego na język polski i w kierunku odwrotnym.

Kariera naukowa:

2002 - magisterium (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2008 - doktorat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kariera zawodowa:

2002-2007 - Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Centrum Słowianoznawstwa - starszy wykładowca

2007-2009 - Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych - docent

2013-2014 - Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły (Mikołajów, Ukraina), Instytut Filologii - visiting professor

od 01.10.2016 - asystent w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2017 21:51