14.02.2017_8162005 - doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Temat rozprawy doktorskiej: Prognozowanie koniunktury konsumenckiej. Studium krytyczne.

2000 - magister matematyki, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Temat pracy magisterskiej: Funkcje tworzące ciągów i rozkładów prawdopodobieństwa.

 

Wykształcenie uzupełniające

2014 - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe.

2014 - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, studia podyplomowe: Transport – spedycja – logistyka.

2010 - WODN Kursor o. Chełm, kurs kwalifikacyjny (210 godz.): Organizacja i zarządzenie oświatą.

2008 - UMCS w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Informatyki (ICT, języka angielskiego i informatyki).

2008 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studia podyplomowe: Informatyka i techniki Internetu – edycja e-biznes.

 

Konto Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=trEJNEoAAAAJ

 

Konto ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Jegorow

 

Konsultacje w czasie sesji letniej 2016/2017:

1. 19.06.17, godz. 8.00-9.30
2. 21.06.17, godz. 14.00-15.30
3. 22.06.17, godz. 11.00-12.30

4. 04.07.17, godz. 11.00-12.30

 

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2017 10:02