historyk-filmoznawca, magister sztuki, studia doktoranckie w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej (praca doktorska z zakresu filmu jidysz i duchowości Żydów Europy Środkowo-Wschodniej, opieka naukowa prof. Wiesława Juszczaka, IS PAN, Warszawa 2004); w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojmowana historia i kultura ruchomego obrazu (film propagandowy, optyka a granice poznania, wzajemne inspiracje obrazu i dźwięku), laureatka kilku nagród i stypendiów, (m. in. specjalna nagroda festiwalu w Neubrandenburg, stypendia Ministra Kultury RP, staż w Lyonie), autorka artykułów i recenzji, książki (1937: Michał Waszyński – oko jak doskonały obiektyw. W 111 rocznicę urodzin Michała Waszyńskiego).

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2017 20:24